• دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۲۶اقتصادیایسنا

    خسارت پنج هزار و پانصد میلیارد تومانی به بخش کشاورزی لرستان


    رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: بر اثر خشکسالی بخش کشاورزی استان متحمل خسارت پنج هزار و پانصد میلیارد تومانی شده است.


    مشاهده خبر