• چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۱۲ورزشیایسنا

    سجادی: موضع وزارت ورزش و جوانان از فوتبال حمایتی است


    وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر موضع حمایتی‌اش از تمامی رشته‌های ورزشی و عدم دخالت در امور فنی اظهار داشت: هر کار خوب، بزرگ و اثرگذاری که در ایران رخ داده جوانان پایه‌گذار آن بوده‌اند.


    مشاهده خبر