• دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۴۳سیاسیخبرنگاران جوان

    مقابله وزارت اطلاعات با اقدامات رژیم صهیونیستی با هماهنگی دستگاه قضائی


    جلسه مسئولین عالی قضائی به ریاست معاون اول قوه قضائیه با حضور وزیر اطلاعات در وزارت اطلاعات تشکیل شد.


    مشاهده خبر