• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۴۵اجتماعیخبرنگاران جوان

    تبرئه زنی که متهم به قتل همسرش با سیانور بود


    زن جوانی که در پرونده مرگ مشکوک همسرش به همراه یک پزشک محاکمه شده بودند از سوی قضات شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران تبرئه شدند.


    مشاهده خبر