• سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ۲۳:۲۵علمیخبرنگاران جوان

    آیین افتتاحیه نخستین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر بین‌الملل برگزار شد


    آیین افتتاحیه نخستین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر بین‌الملل با حضور معاون بورس و امور دانشجویان بین‌الملل سازمان امور دانشجویان برگزار شد.


    مشاهده خبر