• جمعه ۱۰ دی ۱۴۰۰ ۱۹:۱۳علمیایسنا

    تخصیص ۲۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه به صندوق‌های جسورانه بورسی تا پایان سال جاری


    معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تا پایان امسال ۲۸۰۰ میلیارد تومان در اختیار صندوق‌های جسورانه بورسی و خصوصی قرار می‌گیرد.


    مشاهده خبر