• چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ ۲۲:۵۶علمیخبرنگاران جوان

    احتمال آزاد شدن ویروس‌های جدید با گرم شدن زمین


    گرم شدن کره زمین ممکن است باعث آزاد شدن ویروس‌های جدید شود.


    مشاهده خبر