• چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۸:۵۶علمیایسنا

    محورهای توسعه دانش‌بنیان‌ها در اصفهان/مسؤولیت استانداری در قبال زنجیره‌های ارزش بومی


    توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و استانداری اصفهان با هدف ارتقای شرکت‌ها و زیست‌بوم دانش‌بنیان، افزایش اشتغال نیروی انسانی نخبه و تحصیل‌کرده و حل چالش‌های استان با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های فناورانه و صنعتی موجود در آن امضا شد.


    مشاهده خبر