• چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۲سیاسیایسنا

    امکان شکل گیری یک توافق پایدار، قوی و تامین کننده منافع ملت ایران وجود دارد


    سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دیدگاه های روشن جمهوری اسلامی اعلام شده و اگر در طرف مقابل اراده سیاسی باشد، براساس مذاکرات و توافقات امکان شکل گیری یک توافق پایدار، قوی و تامین کننده منافع طرف ها به ویژه ملت ایران وجود دارد.


    مشاهده خبر