• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۰۳:۰۴فرهنگی/هنریخبرنگاران جوانتئاتر

    استفاده از قصه‌های بومی ویژگی مهم تئاتر استان‌هاست


    شیرین بینا قاطبه‌ تئاتر استان‌ها را از آسیب‌هایی که تئاتر پایتخت به آنها مبتلاست؛ مبرا دانست و اظهار داشت: باید از صمیمیت تئاتر استان‌ها پاسداری کرد.


    مشاهده خبر