• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۰۰:۰۶فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    بازار چادر مشکی در دست کشورهای جنوب شرق آسیا


    کشور‌های جنوب شرق آسیا پارچه‌های چادر مشکی باکیفیتی تولید می‌کنند و بزرگ‌ترین بازار چادر مشکی دنیا در دست آن‌هاست.


    مشاهده خبر