• جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۲۱بین المللخبرنگاران جوان

    توافق بایدن با اروپا برای هماهنگی علیه روسیه و چین


    رئیس جمهور آمریکا با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بر سر هماهنگی علیه روسیه و چین توافق کرد.


    مشاهده خبر