• یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱:۰۸ورزشیایسنا

    تیراندازان باید در مسابقه باشند/احمدی به آمادگی رسیده است


    حسین باقری گفت: تیراندازان باید در مسابقه به آمادگی برسند و باید همیشه در مسابقه باشند.


    مشاهده خبر