• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳:۳۳سیاسیایسنا

    حسینی: دولت برای رهاشدگی بازار اجاره نشینی تدبیری بیندیشد


    نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رهاشدگی بازار اجاره نشینی و افزایش اجاره ها به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تذکر داد و گفت: 30 میلیون اجاره نشین در این بازار دچار مشکل بوده و مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.


    مشاهده خبر