• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۱۹فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    نوجوانان در مسیر استعدادیابی مراقب راهزنان باشند


    مدیر عامل کانون پرورش نوجوانان گفت: کانون به کمک دانش آموزان می‌آید تا استعداد‌های خود را پیدا کنند و در جامعه نقش آفرینی داشته باشند.


    مشاهده خبر