• پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۱:۰۸سیاسیایسنا

    لزوم برخورد شدید با مال‌خرها


    نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با مال‌خر به صورت شدید برخورد شود و در این زمینه لایحه داده شود زیرا اگر برخورد شدید صورت بگیرد، سرقت به این اندازه گسترش پیدا نمی کند.


    مشاهده خبر