• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۲۱بین المللایسناروسیه

    انتشار اسکناس‌های جدید در روسیه با تصاویری از کریمه


    ​​​​​​​روسیه قصد دارد با انتشار اسکناس‌های جدید بر مالکیت خود بر شبه‌ جزیره کریمه تاکید کند. این اسکناس‌های ۲۰۰ روبلی که تصاویری از کریمه بر آن نقش بسته ابتدا در همین منطقه به جریان می‌افتد.


    مشاهده خبر