• یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ۲۱:۵۹سیاسیایسنا

    ارتباط عمیق و میدانی با نهادهای علمی مؤثرترین راه در مسیر کاهش جرائم زندانیان است


    مدیرکل زندان‌های لرستان گفت: ارتباط عمیق و میدانی با نهادهای علمی مؤثرترین راه در مسیر کاهش جرائم زندانیان است.


    مشاهده خبر