• جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۲۶اجتماعیایسنا

    درخواست انجمن صدابرداران سینمای ایران برای واکسیناسیون عمومی


    انجمن صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران هم درخواست واکسیناسیون عمومی در پی شیوع کرونا را مطرح کرد.


    مشاهده خبر