• سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰اقتصادیخبرنگاران جوان

    تمرکز بر کاهش شدت مصرف انرژی با استانداردسازی مصارف روشنایی و سرمایشی


    کاهش شدت مصرف انرژی از مهمترین بخش‌های قانون مانع زدایی از صنعت برق است که در این راستا افزایش بهره وری سیستم‌های سرمایشی و روشنایی انجام گرفته است.


    مشاهده خبر