• جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۳۱سیاسیخبرنگاران جوان

    انتخاب اعضای اصلی جبهه پایداری با حضور نماینده وزارت کشور


    مجمع عمومی حزب پایداری انقلاب اسلامی روز پنجشنبه اول آبان ماه به دلیل شرایط اپیدمی کرونا به صورت مجازی و با حضور ناظر وزارت کشور برگزار شد.


    مشاهده خبر