• سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۲:۲۵بین المللایسنا

    رونمایی النُجَباء از یک شهپاد


    جنبش النُجَباء عراق برای نخستین بار از ورود به خدمت یک شهپاد (شناور بی‌سرنشین) مجهز به سلاح هدایت شونده پرده برداشت.


    مشاهده خبر