• یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۲۱:۱۰بین المللایسنا

    ادامه تحصن صدها سودانی در خارطوم با درخواست برای به دست گرفتن قدرت توسط ارتش


    صدها سودانی برای دومین روز متوالی در خارطوم به تظاهرات ادامه داده و خواستار به دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان شدند. رویدادی که بر بحران سیاسی این کشور افزوده است.


    مشاهده خبر