• پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۴۹علمیخبرنگاران جوان

    کرونا تنها مسائل پزشکی را در بر نمی‌ گیرد


    رئیس دانشگاه تهران گفت: ویروس کرونا تنها موضوع پزشکی نبوده بلکه با مباحثی مانند علم و فناوری، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و ... ارتباط دارد.


    مشاهده خبر