• پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۲۰:۱۲سیاسیایسنا

    مذاکرات در وین ادامه دارد


    همزمان با آغاز گفت‌وگوها در وین، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با هدف فضاسازی علیه ایران توری اروپایی آغاز کرد. با این حال با وجود بیانیه های صادر شده از سوی این مقام اسراییلی در این سفرها، ادبیات وی در روند مذاکرات انعکاسی نیافت.


    مشاهده خبر