• شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ ۲۱:۴۵سیاسیخبرنگاران جوان

    هنر دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ باید اصلاح رویه‌ها باشد نه تشکیل پرونده


    رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: سال ۱۴۰۰ سال پرکاری برای دیوان محاسبات خواهد بود، چرا که هدف‌گذاری ما، ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه است.


    مشاهده خبر