• یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ ۱۹:۱۹اقتصادیخبرنگاران جوان

    توسعه کارخانه ها راهی برای رسیدن به خودکفایی شکر


    رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: توسعه کشت چغندر پاییزه همراه با کارخانه های شکر در رسیدن به خودکفایی، کاهش واردات نهاده و مصرف آب تاثیر بسزایی دارد.


    مشاهده خبر