• یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ ۲۱:۵۸اقتصادیایسنا

    مدیرعامل بورس تهران ابقا شد


    علی صحرائی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت عاملی بورس تهران ابقا شد.


    مشاهده خبر