• چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۵۴بین المللخبرنگاران جوان

    اتحادیه اروپا: کمیسیون مشترک برجام فردا حضوری در وین جلسه خواهد داشت


    اتحادیه اروپا اعلام کرد کمیسیون مشترک برجام فردا پنجشنبه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.


    مشاهده خبر