• شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۲۲:۰۱بین المللایسنا

    وزیر خارجه افغانستان: دامنه جنگ به کشورهای منطقه و جهان می‌رسد


    وزیر امور خارجه افغانستان به کشورهای منطقه و جهان هشدار داده است که جنگ در افغانستان تنها داخلی نخواهد ماند و دامنه این جنگ به کشورهای منطقه و جهان نیز کشیده خواهد شد.


    مشاهده خبر