• دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ۲۱:۱۲بین المللایسنا

    آلمان ۴۰ دیپلمات روس را اخراج کرد


    وزارت خارجه آلمان امروز دوشنبه، ۴۰ دیپلمات روس را «عنصر نامطلوب» توصیف کرد و آنها را اخراج کرد.


    مشاهده خبر