• سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۳۱بین المللایسنا

    ویدیو/ جنون حمایت از اسرائیل در هاروارد؛ "به حامیان فلسطین مدرک نمی‌دهیم!"


    دانشگاه هاروارد ۱۳ دانشجوی این دانشگاه را به دلیل مشارکت در اعتراضات حمایتی از فلسطین، از دریافت مدارک فارغ‌التحصیلی محروم کرد، در حالی که تعدادی از دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد از حدود دو هفته قبل منتظر دریافت مدارک فارغ‌التحصیلی خود هستند اما هیات اداری این دانشگاه، دانشجویایی که در اردوی سه هفته‌ای حامی فلسطین شرکت کرده بودند را از دریافت مدرک منع کرده است.


    مشاهده خبر