• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۱۶سیاسیایرناآمریکارئیس جمهور

    رئیس جمهور آمریکا جهان را به سوی جنگ جهانی می کشاند


    ارومیه- ایرنا- امام جمعه خوی گفت: امروز یکی از مشکلات اساسی کشورهای جهان و سازمان های بین المللی، رئیس جمهور آمریکاست و از روزی که مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفته است، با تمامی کشورهای جهان درگیر شده و جهان را به سمت جنگ می کشاند.    مشاهده خبر