• پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۲۱:۴۲ورزشیایرنا

    تاکید رئیس فدراسیون ورزش های همگانی در برخورد با رشته های غیر قانونی


    یزد - ایرنا - رئیس فدراسیون ورزش های همگانی گفت: این فدراسیون با فعالیت برخی رشته های همگانی که غیرقانونی تبلیغ و ترویج می شود برخورد قانونی می کند .    مشاهده خبر