• جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۸:۲۶فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    «دیدار آفتاب» راوی خادمان اربعینی و مادران و دختران مکتب زینبی


    تلاش های خادمان اربعینی و مادران و دختران مکتب زینبی در «دیدار آفتاب» روایت می شود.


    مشاهده خبر