• پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۲۲:۰۵اجتماعیایرنا

    نشت شدید آب، تونل توحید را بست


    تهران - ایرنا - نشت آب به داخل تونل توحید در مسیر شمال به جنوب، تا ساعاتی باعث بسته شدن مسیر تردد خودروها و ترافیک سنگین دراین محدوده شد.    مشاهده خبر