• سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۲۲:۳۲علمیخبرنگاران جوان

    کرونا تهدیدی بود که در آموزش عالی کشور به فرصت تبدیل شد


    مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم با اشاره به رشد آموزش مجازی در کشور گفت: کرونا تهدیدی بود که در آموزش عالی کشور ما به فرصت تبدیل شد.


    مشاهده خبر