• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۰۴:۰۰علمیخبرنگاران جوانایران

    جای خالی ایران در بازار صنعت نگهداری و تعمیر هواپیما در منطقه


    مراکز نگهداری و تعمیر احداث هواپیماها، چک‌های نوع A، B، C انجام می‌دهند و جای ایران در بازار صنعت نگهداری و تعمیر دنیا و بازار‌های منطقه‌ای در سطح بین المللی با توجه به پتانسیل‌های بالا خالی است.


    مشاهده خبر