• یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۵۷ورزشیخبرنگاران جوان

    عباس جدیدی در سوریه


    عباس جدیدی نماینده کشورمان برای کسب کرسی شورای کشتی آسیا، در کشور سوریه حضور یافت.


    مشاهده خبر