• پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰اجتماعیخبرنگاران جوان

    حقوق پرستاران تامین اجتماعی افزایش یافت


    رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق پرستاران سازمان تامین اجتماعی، خبر داد.


    مشاهده خبر