• شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۹:۲۱بین المللایسنا

    عراق و مصر با حضور نخست‌وزیران ۲ کشور ۱۵ یادداشت تفاهم امضا کردند


    عراق و مصر با حضور «مصطفی الکاظمی» و «مصطفی مدبولی» نخست‌وزیران دو کشور ۱۵ یادداشت تفاهم و برنامه همکاری امضا کردند.


    مشاهده خبر