• شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۲۱اجتماعیخبرنگاران جوان

    جزئیات فعالیت سامانه سجل قوه قضاییه/ هزینه ارتکاب جرائم مالی با راه اندازی این سامانه افزایش می‌یابد


    رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره حزئیات فعالیت سامانه سجل، توضیحاتی داد.


    مشاهده خبر