• چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰اجتماعیخبرنگاران جوان

    چرا کارگران ساختمان مشمول دریافت بیمه بیکاری نشدند؟


    محمدی گفت: کارگران ساختمانی بیمه شدگان خاص هستند که کارفرما نداشته و دولت بخشی از حق بیمه آن‌ها را پرداخت می‌کند.


    مشاهده خبر