• شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ ۲۱:۵۱فرهنگی/هنریخبرنگاران جوان

    مفقود شدن دو اثر تاریخی، به قبل از ۱۳۷۵ برمی‌گردد


    دو برگ مسروقه قرآن کریم به خط کوفی بر پوست متعلق به سده‌های ۳ و ۴ هجری قمری از مجموعه آستان شیخ صفی الدین اردبیلی است.


    مشاهده خبر