• پنجشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۵بین المللایسنا

    سفیر امارات: برای تحقق رابطه "سالم" بین هند و پاکستان میانجی‌گری می‌کنیم


    سفیر امارات در واشنگتن تاکید کرد، این کشور حوزه خلیج فارس میان هند و پاکستان به منظور کمک به آنها برای رسیدن به یک روابط "سالم و عملی" میانجی‌گری می‌کند.


    مشاهده خبر