• دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۲۱:۰۶سیاسیخبرنگاران جوان

    جهانگیری: ایران قادر است با مشارکت همگانی بر مشکلات غلبه کند


    معاون اول رئیس جمهور گفت: ایران قادر است با همبستگی، احساس مسئولیت و مشارکت همگانی بر مشکلات پیش رو غلبه کند.


    مشاهده خبر