• چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۳۲بین المللایسنا

    پیشنهاد عجیب شرکت «بلک‌واتر» به کسانی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند


    رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که بنیانگذار شرکت نظامی خصوصی «بلک واتر» خدمات حمل و نقل برای تخلیه افراد را با هواپیماهای چارتر از فرودگاه کابل پیشنهاد داده است.


    مشاهده خبر