• سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰اقتصادیایسنا

    ایجاد قرارگاه مسکن ملی و استانی/خارج شدن پیشنهاد مزد منطقه ای از دستور کار


    نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل قرارگاه مسکن ملی و استانی با هدف صاحبخانه کردن کارگران خبر داد و گفت: بررسی پیشنهاد منطقه ای شدن دستمزد کارگران به دلیل عدم حضور دستگاه پیشنهاد دهنده از دستور کار شورای عالی کار خارج شد.


    مشاهده خبر