• یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ۰۰:۳۲فرهنگی/هنریایسنا

    اسناد کاخ سعدآباد چه شد؟


    موزۀ اسناد و مدارک تاریخی سعدآباد درحالی تخلیه و اسناد آن جمع‌آوری و منتقل شده است، که مدیر این مجموعه از انتقال دفتر خود به ساختمان این موزه خبر داده و دلیل آن را «احصاء اموال موزه اسناد» اعلام کرده و گفته است: «ده‌ها هزار سند تاریخی در اختیار امین اموالی بوده که هیچ‌کدام را ثبت نکرده است.»


    مشاهده خبر