• دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۱۶سیاسیخبرنگاران جوان

    جمشیدی: آمریکایی‌ها به دنبال طرحی با چندین گام هستند / مرندی: آمریکایی ها در زمان اوباما به برجام عمل نکردند


    جمشیدی و مرندی کارشناس نشست برجامی در وین، برگزاری و پیش بینی نتیجه را مورد بحث قرار دادند.


    مشاهده خبر